Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
. .

ACTUELE INFORMATIE TRIOMFATORKERK

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 22 april 2018, 09:30 uur
Ds. H.J. Ketelaar

Zondag 29 april 2018, Geen dienst
Dienst in de Bethelkerk of Dorpskerk

Zondag 6 mei 2018, 09:30 uur
Ds. C. Romkes

Zondag 10 mei 2018, Geen dienst
Hemelvaatsdag

Dienst in de Bethelkerk of Dorpskerk

Zondag 13 mei 2018, Geen dienst
Dienst in de Bethelkerk of Dorpskerk

 
Van de dominee

Van de dominee

Mensen en stenen (6)
Wat ik vorige keer vergat te schrijven, is dat ik vind dat het hier in vergelijking met andere plaatsen er nog genadig aan toegaat bij het afstoten van een kerkgebouw. Eén faktor is zeker dat we er de tijd voor genomen hebben. En dat er niet alleen in winnaars en verliezers is gedacht. Of dat de verliezers zich niet te zeer als slachtoffer hebben opgesteld? Dat Zuid-Oost niet is gaan dwarsliggen? Soms geven Bethelkerkers ons dat compliment. Ja, dank
daarvoor. We zingen nogal eens lied 816: ‘Dat wij versteende zekerheden verlaten om op weg te gaan’. Ja, het doet wel pijn.
Maar leven is de kunst om met pijn te leren omgaan, toch? En wie weet of er ook iets goeds, iets nieuws uit voortkomt.

Een Lied:

1 Wie een open mens wil worden,
wil groeien uit bevangenheid:
moet leven kunnen voelen
in warme aarde, mens en tijd.
refrein: Laat vuur je leven raken,
Zijn Geest kan krachtig maken.
Zijn Geest kan krachtig maken.
Laat vuur je leven raken.

2 Wie in overvloed wil leven,
en daarom zoekend tastend ziet,
zal groeiend openkomen
voor alles wat Gods stroming biedt.

3 Wie niet bang, verkrampt, berekend,
maar wel diep verbonden leeft,
ontdekt wellicht zijn adem:
Die Heer is en het leven geeft.

4 Wie tot dienstbaarheid mag rijpen,
dwars door onzekerheid en pijn,
leeft toegewijd aan mensen;
van kracht zal hij doordrongen zijn.

5 Waar de mensen wegen banen,
samen durfden op uittocht gaan,
wordt zijn Geest sterk ervaren;
Hij openbaart vervuld bestaan.
Geroepen om te Zingen 111.
tekst: Oktaaf Rutten

Gekozen (2)
Als ze niet de helft min één maar de helft plus één hadden gehaald zou Echt voor Barendrecht de komende vier jaar alleen ons dorp kunnen regeren. Daar hoort dan wel een strakke partijdiscipline bij. Of dat goed zou zijn geweest? Dan zou er niet meer gepolderd hoeven worden en dat zou een  verarming van de democratie geweest zijn, toch?

Nu doet zich een ander fenomeen voor: kun je de grote winnaar uitsluiten van deelname aan een coalitie? Zijn de ervaringen en verwachtingen zo slecht? Lijken we zo op onze bovenbuurgemeente? In de kerk hebben we gebeden om wijsheid, geduld, verbondenheid en vergeving voor hen die geroepen zijn ons te regeren. Hoe dieper de kloof, hoe bevrijdender de brug.

Groeien
Raar eigenlijk hoe uitspraken kunnen doorwerken. ‘Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ was er zo een, net als ‘in zonde ontvangen en geboren’. De kerk wordt er nog op afgerekend. Misschien volgde de kerk ook gewoon de tijdgeest, net als nu?
Maar de mooie termen: ‘wedergeboren tot een nieuwe hoop’ en ‘met Christus opgestaan’ dat zijn termen voor de groei die je kunt doormaken. Juist in deze weken tussen Pasen en Pinksteren vieren we dubbelop dat we mogen leven in liefde en vertrouwen, Hem achterna. Feestelijke weken zijn met wit en goud van Pasen op de tafel en om mijn schouders. En met opgetogen liederen.
Zing voor de Heer een nieuw gezang. Cantate!

 
Bloemschikking Bloemschikking

Toelichting bloemschikkingen veertigdagentijd en Pasen
Zondag 18 februari was de eerste zondag in de veertigdagentijd. “Ik zorg voor jou” is het thema voor de veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen 2018. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen bij het project van “Kind op zondag” en sluit ook aan bij het project van  “Kerk in Actie” met het thema “Onvoorwaardelijke liefde”.
Met veel plezier hebben we weer de serie schikkingen gemaakt en we hopen dat u onze bijdrage aan de diensten kunt waarderen. 
In de veertigdagentijd lazen we vooral uit het evangelie van Markus de verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Deze reis, die uiteindelijk eindigt bij het kruis op Golgotha, is niet gemakkelijk. Gelukkig laat God Hem niet in de steek en zorgt voor Hem. Met Pasen vieren wij dat Jezus is opgestaan.
In de verhalen horen wij over Jezus die ons laat zien hoe wij voor elkaar kunnen zorgen.
In de schikkingen wordt beregras gebruikt om de zorg uit te beelden.  Het soepele gras buigt zich over de schikking, waarin het thema wordt uitgewerkt met behulp van bloemen en andere attributen.

In deze veertigdagentijd lazen we verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema voor deze periode was: Ik zorg voor jou. Gekozen is voor twee halve bogen van berengras als symbool van het zorgen voor.
In de schikking werd de evangelielezing uitgebeeld, die op deze zondag centraal stond.

Klik hieronder op "lees meer" voor bloemschikkingen van de zes zondagen van de veertigdagtijd.


Schikking stille zaterdag 31 maart 2018

De drie witte rozen symboliseren de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige geest.
De grassen met een neerbuigende en opgaande lijn drukken uit dat er gedoopt wordt.
Met Jezus ondergaan en met Hem verrijzen.
Groen is de kleur van hoop, trouw en groei.
De witte kleur is het symbool van feest en zuiverheid.
De witte cirkel staat voor het leven vanuit de dood: voluit leven.
De twee orchideeën zijn natuurlijk Silvia en Jermilson, twee bijzondere, kostbare bloemen.
Dat zij nu altijd zullen bloeien.

Schikking Pasen 1 april 2018
Johannes 20: 1-18 Het graf is leeg.
Thema: Ik geef je de toekomst.

Op deze feestelijke Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer.
Na de winter, het nieuwe leven, na de dood geen punt maar een komma; want het nieuwe leven komt er aan.
Zijn zorg voor ons, geeft ons een nieuwe toekomst.


 

Namens de commissie symbolisch bloemschikken;
Ingrid Filius, tel 0180 721218

lees meer »
 
Boekbespreking en Kringwerk Boekbespreking en Kringwerk

- Modern Bijbellezen, meestal op de eerste donderdag van de maand, 09.30 uur in de Triomfatorkerk. We lezen  ‘Alles voor allen’ van Oosterhuis. 3 mei weer.

- Bijbeluurtje voor Senioren, normaliter de derde dinsdag van de maand, maar in mei een weekje eerder graag. 8 mei dus, 10.00 uur in de Triomfatorkerk.

- 25+. Maandelijks op een avond bij de deelnemers thuis.

- Leerhuis. Bijbel lezen en begrijpen. Leren lezen en interpreteren naar vandaag toe. De laatste keer van dit seizoen is dinsdag 15 mei. Weet je welkom.

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.