Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
. .

ACTUELE INFORMATIE TRIOMFATORKERK

 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Zondag 8 juli 2018, 09:30 uur
Ds. J.W. Stam

Zondag 15 juli 2018, Geen dienst
Dienst in de Bethelkerk en Dorpskerk

Zondag 22 juli 2018, 09:30 uur
Ds. C. Romkes

Zondag 29 juli 2018, Geen dienst
Dienst in de Dorpskerk
 

 
Van de dominee

Van de dominee

Stenen en harten
Toen we als wijkraad vorig jaar zagen aankomen dat ‘onze’ Triomfatorkerk zou worden verkocht, hebben we ons daarbij neergelegd. Wel met een paar bedenkingen: zakelijk gezien zou het beter zijn om de duurdere Bethelkerk te verkopen. Maar wij merkten ook wel dat de weerstand daartegen veel groter was. Het zou veel mensen veel pijn kosten. Koesteren we daarover rancune? Nee, dat proberen we bij onszelf te voorkomen.
Opmerkelijk was de keuze van de hele wijkraad om bestuurlijk een onderdak te zoeken bij de wijkgemeente Dorpskerk. Had een aansluiting bij de Bethelkerk niet meer voor de hand gelegen? Ja, ergens wel; we zijn beiden gereformeerd, toch? Maar toen bleek de oude “Samen op Weg”-wens weer op te leven; eindelijk echt gemengd.
We zijn gesprekken aangegaan en het verlangen bleek wederzijds warempel. Samen met de wijken rond de Bethelkerk hebben we besloten dat het een gezamenlijke keuze en stap is in een proces dat zal uitmonden in één protestantse wijkgemeente Dorp.
Iets nieuws kan zowel een verrassing als een overval zijn. Krijg je niet waar je op rekende of wordt je ontnomen wat je koesterde, dan is dat een overval. Krijg je iets waar je niet op had durven hopen, ja dat is een verrassing. We merkten dat sommigen er van uit waren gegaan dat we gewoon bij de Bethelkerk zouden intrekken. Dus dat is een tegenvaller. Anderen waren juist blij toen de wijkraad zijn voorkeur kenbaar maakte.
Nu de toekomst: de kerkenraadsleden gaan dienst doen in de Dorpskerk en op termijn zal ook onze wijkraad fuseren met die van de Dorpskerk. Dat is één.
Twee is waar ‘onze’ kerkgangers naar toe gaan: naar de Bethel of de Dorpskerk, of misschien meteen naar Carnisse Haven? En voor hoe velen zal het aanleiding zijn om minder of helemaal niet meer te gaan?
Daar hebben wij als wijkraad geen invloed op en nauwelijks voorkeur bij. Dat is uw eigen keuze en de meesten kiezen op grond van intuïtie. Sommigen houden van groot, anderen juist niet. Sommigen zaten jaren in de Bethel voordat ze naar de TK gingen; dat kan voelen als weer thuis komen. Ik weet van sommigen dat ze het vreselijk vinden om bijna anoniem in een grote kerk te zitten. Weer anderen hopen daar juist op.
Wensen we als wijkraad dat velen meegaan naar de Dorpskerk? Ja, nee, nou, ergens wel een beetje. Maar anderzijds: we laten het los, echt waar; kiest u zelf en graag bewust. Is dat een eerlijk antwoord? Dus nee, we sturen u niet en we praten u ook geen schuldgevoel aan. Maar ga asjeblieft, waar dan ook! Overal vinden anderen het fin als je aanschuift, meedoet.

Een lied bij mijn favoriete gelijkenis
 

1 Die vroeg zijn aangeworven, van die wordt veel gevraagd:
zij zwoegen van de morgen tot midden in de nacht.
Die later zijn gekomen, die krijgen veel te veel,
ze vragen met de vromen een evenredig deel.

2 De vroegen zijn de vroeden, de pioniers vanouds,
die God reeds vroeg ontmoetten, zijn stem is hun vertrouwd.
Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,
de daders en de dromers een evenredig deel.

3 De werkers van het elfde, het late avonduur,
die krijgen toch hetzelfde als elke pionier.
Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,
de vaders en de zonen een evenredig deel.

4 Wat is er niet verdragen? Wat is er niet geduld?
De hitte van de dagen, de wroeging van de schuld!
Die later zijn gekomen verwachten evenveel,
zij laten het zich lonen met evenredig deel.

5 De dag is haast gestorven, de as bedekt het vuur,
de nacht verwekt de morgen en wij, wij staan te huur.
Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,
de slaven en de slomen een evenredig deel.

6 Wij hebben lang gezwegen, wij vragen uit een mond:
geef ons het loon des levens, geef ons het volle pond!
Die later zijn gekomen, die geeft Hij evenveel,
die slapen en die sloven een evenredig deel.

7 De alleroudste vaders, de allerjongste zoon,
zij krijgen Gods genade, dat is het volle loon.
Die later zijn gekomen, die krijgen evenveel,
genade zal hun lonen een evenredig deel.
 
Zingend Geloven 1,5. Willem Barnard
melodie als NLB.543 Gij zijt in glans verschenen.
 
Ja, een evenredig deel. Wie vroeg werd gekozen, heeft langer gewerkt. Al die tijd had je de zekerheid dat je gewenst was en een goede toekomst zou krijgen. Dat vergt een andere manier van rekenen. Kinderen tellen elkanders kersen; hoe makkelijk voel je je tekort gedaan. Als zich dat vroeg en diep in je karakter nestelt, dan moet je van ver komen.

 
Boekbespreking en Kringwerk Boekbespreking en Kringwerk

- Modern Bijbellezen, meestal op de eerste donderdag van de maand, 09.30 uur in de Triomfatorkerk. We lezen  ‘Alles voor allen’ van Oosterhuis op 5 juli weer.

- Bijbeluurtje voor Senioren, normaliter de derde dinsdag van de maand maar deze keer een week later, 24 juli, 10:00 uur in de Triomfatorkerk.

- 25+. Maandelijks op een avond bij de deelnemers thuis.
Het fiosoferen in de zomer komt helaas te vervallen.

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.