Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Algemene kerkenraad en moderamen Algemene kerkenraad en moderamen

Algemene Kerkenraad (PGB)

De Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden vormen samen het bestuur van de kerk.
De verdeling van de werkzaamheden is in de Plaatselijke Regeling vastgelegd. Zij hebben ieder een
zelfstandige bevoegdheid en een eigen verantwoordelijkheid voor zaken die hen zijn toevertrouwd.

De Protestantse Gemeente Barendrecht bestaat uit de volgende wijkgemeenten :
- Gereformeerde wijkgemeente Noord (Bethelkerk)
- Gereformeerde wijkgemeente Zuid-West (Bethelkerk)
- Gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost (Triomfatorkerk)
- Hervormde wijkgemeente (Dorpskerk)
- Hervormde wijkgemeente (Immanuëlkerk BA)
- Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven

De leden van de Algemene Kerkenraad:
Preses (1ste) :  A.F. van der Meijden-van der Aa,  Lamoen 6  2993 AM  Barendrecht.  tel. 0180-621334, e-mail
Preses (2de) :  C. Silvis, Gaffelaar 15  2991 DB  Barendrecht.  tel. 0180-613851,  e-mail
Scriba (1ste) :  N. Benschop- van Dop   C. de Mooystr. 31  2992 KD  Barendrecht. tel. 0180-690787, e-mail 
Scriba (2de) :  vacature

 
Financiën Financiën

Bankrekeningnummers
Uitsluitend te gebruiken voor de betalingen van de Vaste Vrijwillige Bijdragen voor de kerk.
Nadere informatie volgt......

Collectebonnen (augustus 2013)
De protestantse gemeente Barendrecht (PGB) vervangt de huidige collectebonnen (van de fusiepartners gereformeerde kerk en hervormde gemeente) door nieuwe waarop de naam van de protestantse gemeente is vermeld.
Natuurlijk kunt u de “oude“ collectebonnen gewoon blijven gebruiken in elk van onze kerkgebouwen (Bethel, Triomfator, Dorpskerk en Carnisse Haven).
Wel vragen we u die dit jaar op te maken voordat u start met de nieuwe bonnen.

De (nieuwe) PGB-collectebonnen kunnen besteld worden door overmaking van het totaalbedrag van de gewenste kaarten uitsluitend op rekeningnummer 5163127 (SEPA-notatie: NL49INGB0005163127) ten name van Prot. Gem. Barendrecht Collectebonnen.
Contactpersoon is mevr. A.H. Tuitel-Smits, telefoon (0180) 623688.

Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn:
GELE kaarten van € 10,00 (20 x € 0,50);
BLAUWE kaarten van € 20,00 (20 x € 1,00);
WITTE kaarten van € 40,00 (20 x € 2,00).
Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging?
De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd.
In de maanden juni, juli en augustus moet u rekening worden gehouden met mogelijk wat latere bezorging vanwege de vakantieperiode.

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: P. Noordzij, Van Ravesteyndreef 15, 0180-622602,
Secretaris: Jaco Kleemans, 0180-611283,
Administrateur: M.C. Bosloper, 0180-618115, 2e penningmeester
Penningmeester: A. Boers, 010-5913849, 1e_penningmeester_

Personeelszaken
R. van der Stoep, Piet Heinstraat 10, 0180-611174
Kerkelijk Bureau: tel 0180-617792, e-mail:

Kerkmeester:
Triomfatorkerk en pastorie:
J. van der Graaff, tel. 0180-619874,

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.