Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
HOME HOME

Welkom op de gezamenlijke website van drie protestantse kerken van Barendrecht. Het betreft hier de Bethelkerk, Carnisse Haven en Triomfatorkerk.

De overige twee kerken, Dorpskerk en Immanuëlkerk, hebben hun eigen website en kunt u rechts aanklikken.

 
Meditatie Meditatie
Rare christenen

Door ds. Bert de Wit

lees meer »
 
Mededeling over kerkdiensten in De Elf Ranken Mededeling over kerkdiensten in De Elf Ranken

In De Elf Ranken wordt wekelijks een kerkdienst gehouden in het restaurant.
In de komende weken wordt het restaurant verbouwd omdat het overgegaan is in handen van een externe verhuurder.
Wij zijn blij en dankbaar dat ook in de toekomst de kerkdiensten weer gewoon doorgang kunnen vinden in het restaurant.
Omdat er binnen de Elf Ranken niet een andere geschikte ruimte is worden er tijdens de verbouwing geen kerkdiensten gehouden. We verwachten dat dit zal zijn van 13 augustus t/m 24 september.
Wel is er voor de bewoners een Zanguur Geestelijke liederen op donderdag 7 september om 14.00 uur. Zij worden daarvoor opgehaald door vrijwilligers!

Jacolien Immerzeel,
geestelijk verzorger De Elf Ranken en coördinator van de kerkdiensten

 
VORMING EN TOERUSTING VORMING EN TOERUSTING

Het nieuwe seizoen is weer aangebroken.
U vindt hier  het programma voor de tweede helft 2017

 
Een stormachtig dagje Maasvlakte Een stormachtig dagje Maasvlakte
Op 3 augustus hadden wij ons jaarlijks reisje, dit keer naar
de Maasvlakte.................

lees meer »
 
Vervolg uitspraak van het regionaal college Vervolg uitspraak van het regionaal college

Geachte gemeenteleden,
 
De Regionale Commissie voor geschillen en beroepszaken heeft het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit op een belangrijk punt nietig verklaard. Dit betreft het feitelijk verkopen van de Bethelkerk........

lees meer »
 
Uitspraak van het Regionaal College Uitspraak van het Regionaal College

Persverklaring
Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft in een extra vergadering de uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in Zuid-Holland inzake het afstoten van de Triomfatorkerk en (op termijn) van de Bethelkerk besproken.............

lees meer »
 
Gemeenteavond presentatie Gemeenteavond presentatie

Op 1 juni is de gemeenteavond gehouden en is een presentatie getoond.
U vindt hier de presentatie

 
Definitief besluit Algemene Kerkenraad Definitief besluit Algemene Kerkenraad

In onze brief van 10 januari 2017 hebben wij u geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad (AK) met als doel de gemeente een gezond financieel draagvlak op de lange termijn te bieden. De AK heeft in haar vergadering van 23 maart 2017 het traject rond dit vraagstuk afgerond met een definitief besluit.

In bijgaande brief vertellen wij u daarover meer.
Tevens onderstaand het besluit, het advies van het College van kerkrentmeesters en beantwoording van de vragen die in februari gesteld zijn.
Eeen papieren versie kunt u opvragen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad

Brief gemeenteleden
Besluit te komen tot een sluitende meerjarenbegroting def
Advies van het College van Kerkrentmeesters
Beantwoording gestelde vragen feb 2017
Financiele onderbouwing Besluit

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Kerkinformatie

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.