Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Kerkbalans Kerkbalans

 


Kerkbalans 2018
Inmiddels ligt de officiële actieperiode al weer een week achter ons. De email-uitnodigingen voor de digitale toezeggingen werden op 5 januari verstuurd. Een paar weken later hebben de “lopers” - zoals ieder jaar - grote aantallen enveloppen bij de overige gemeenteleden aan huis gebracht, en een week later is het grootste deel van de toezeggingsformulieren weer ingezameld. Wij zeggen weer veel dank aan onze vrijwilligers voor het verrichte werk. En natuurlijk dank aan alle toezeggers.

Zoals ieder jaar ontbreken in eerste instantie nog heel wat antwoordenveloppen die om welke reden dan ook niet door de lopers konden worden ingezameld. Wij stellen het erg op prijs als al deze enveloppen op korte termijn nog worden ingeleverd. Dit om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de te verwachten inkomsten.
Inleveren kan bij onze kerkgebouwen (Bethel, Triomfator, Dorpskerk, Carnisse Haven), maar ook bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (dhr. F.G de Baas, Wolvenburg 48, 2994 DM Barendrecht), of per email naar   

Vanaf volgend jaar ook een digitaal formulier?
Wij streven ernaar om volgend jaar het aantal adressen dat digitaal wordt benaderd, vergeleken met nu, te verdubbelen. Mocht u dus het papieren toezeggingsformulier 2018 nog gaan inleveren, vergeet dan beslist niet om ook de vraag te beantwoorden of u vanaf volgend jaar de toezegging digitaal wilt doen. Daarbij ook niet vergeten uw emailadres op het formulier te schrijven!

Benadering in 2018 per email en uw reactie hierop
Van de 830 nu per email verzonden uitnodigingen om de toezegging digitaal te doen zijn er inmiddels (per 30 januari) 545 ontvangen. Dank daarvoor! De verwerking is door deze nieuwe werkwijze bijzonder efficiënt geworden. Ondanks een paar aanloopproblemen die we snel konden oplossen,  zijn de reacties van deze digitale toezeggers zeer positief.
We zien er naar uit ook de op dit moment nog ontbrekende digitale toezeggingen snel te ontvangen. Als dit u betreft, zoekt u dan a.u.b. de ontvangen email van een paar weken geleden op, druk op de aangegeven link, zodat u het digitale formulier kunt invullen. Dan is het maar gebeurd.
In een aantal gevallen is onze email door de ontvangende computer helaas als spam aangemerkt en daardoor mogelijk ongezien in de spam-box beland. Mocht u de mail voor de digitale aanschrijving gemist hebben terwijl u zich vorig jaar toch hiervoor heeft aangemeld, kijk dan eerst even of ons bericht als spam bij u terug te vinden is. Zo ja, dan kunt u het verder afwerken en de toezegging doen, zo niet, wilt u dan een berichtje naar sturen? Dan zorgen wij  voor nieuwe toezending van deze email waarna we samen met u het resultaat kunnen volgen.

Eerste resultaat van de actie kerkbalans 2018
Met de gedeeltelijk nieuwe aanpak met digitale toezeggingen is – op 30 januari - al veel vroeger dan anders een eerste tussenstand te geven.
Samen met de doorlopende periodieke giften (schenkingsovereenkomsten van 5 jaar) en de in 2017 vooruit ontvangen bijdragen, weten we nu al dat we van 700 gemeenteleden/adressen in totaal € 303.000,-- mogen verwachten. We hopen de resterende digitale toezeggingen ook snel te kunnen te kunnen toevoegen, evenals de toezeggingsformulieren uit de antwoordenveloppen.
Het zien binnenkomen van al die toezeggingen werkt voor mij persoonlijk elk jaar weer als zeer bemoedigend, en geeft reden tot grote dankbaarheid dat zovelen zich ook in dit opzicht geroepen voelen hun verantwoordelijkheid te nemen. Nogmaals hartelijk dank!

 
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op; tel. 010-5913849 ; e-mail

Hartelijke groet,
Aad Boers (penningmeester, College van Kerkrentmeesters)
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.