Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Kerkbalans Kerkbalans

 


Kerkbalans 2018
Van de actie kerkbalans, gehouden in de maand januari, zijn inmiddels vrijwel de meeste reacties binnengekomen en verwerkt (toezeggingen zowel digitaal als op formulieren).
Dat geeft ons eind maart al een redelijk betrouwbaar totaalbeeld. Op basis hiervan kunnen we u melden dat er van deze 2050 toezeggers een opbrengst van € 579.000 mag worden verwacht.
Hartelijk dank aan allen die hieraan hun steentje bijdragen!

Uit ervaring weten we dat er in de rest van het jaar nog andere bijdragen volgen van mensen die tot nu nog niet gereageerd hebben.
Naar verwachting zal de uiteindelijke opbrengst in de buurt van € 590.000 tot € 600.000 uitkomen.

Positief is dat daarmee het begrote bedrag van € 587.000 in elk geval lijkt te worden gerealiseerd.
Maar tegelijk wordt met deze verwachting helaas opnieuw de jaarlijks dalende lijn zichtbaar, want in 2017 bedroeg de opbrengst nog € 615.000 (na correctie van 2 bijzondere giften en nabetalingen).
In een aantal jaren direct vóór 2016 lag de jaarlijkse opbrengst nog duidelijk boven € 650.000.

Ook in 2018 is de oorzaak van deze ontwikkeling de grote uitval van inkomsten (-/- € 16.000) in verband met overlijden (en vertrek). Dit tekort wordt bij lange na niet opgevuld door nieuwe bijdragers, terwijl de gemiddelde bijdrage van jaar op jaar nauwelijks toeneemt.
Als gevolg van de bijzondere vorm van de leeftijdsopbouw van de leden (omgekeerde piramide), is er voor de financiën een structureel ongunstige ontwikkeling, die nog wordt versterkt door het sterk causale verband van leeftijd en bijdrageniveau.

 
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op; tel. 010-5913849 ; e-mail

Hartelijke groet,
Aad Boers (penningmeester, College van Kerkrentmeesters)
 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.