Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Vervolg uitspraak van het regionaal college Vervolg uitspraak van het regionaal college

Geachte gemeenteleden,
 
De Regionale Commissie voor geschillen en beroepszaken heeft het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit op een belangrijk punt nietig verklaard. Dit betreft het feitelijk verkopen van de Bethelkerk.
Het moderamen heeft in een persbericht voorgesteld om niet in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Echter uit de e-mailwisseling met diverse AK leden blijkt dat er verschillen zijn in de interpretatie van de uitspraak en wij vragen kregen die wij niet zonder juridisch advies kunnen beantwoorden.
Aangezien dit alles speelt in een periode dat velen van ons van een vakantie genieten is het niet mogelijk om als AK eerder dan 7 september a.s. over de kwestie te beraadslagen.
 
Wij hebben daarom het volgende uitgevoerd:
• Er is juridisch advies ingewonnen om helderheid te krijgen over de reikwijdte van de uitspraak en overleg gepleegd over de te nemen stappen.
• Bij het Generaal College is proforma beroep ingesteld tegen de uitspraak om er voor te zorgen dat de beroepstermijn niet wordt overschreden en derhalve geen beroep meer mogelijk zou zijn. Dus gericht op het behoud van rechten. Nadat de AK op 7 september a.s. besloten heeft hoe omgegaan wordt met de uitspraak, kan dit beroep eventueel worden ingetrokken dan wel worden voorzien van alle bezwaren tegen deze uitspraak en worden doorgezet. Van het Generaal College is bericht ontvangen dat de nadere motivatie van het beroepschrift uiterlijk 15 september 2017 moet zijn ingediend.
• Voorafgaande aan die vergadering is een jurist uitgenodigd om zijn visie te geven en vragen van geïnteresseerde gemeenteleden te beantwoorden. Gemeenteleden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Datum: 7 september 2017. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Immanuelkerk. Hiervoor wordt één uur uitgetrokken. Daarna zal de AK haar vergadering in beslotenheid voortzetten.  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Met vriendelijke groet,
       
Kees Silvis
Ada van der Meijden - vd Aa
Louw Stroo 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.