Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad van 7 juni 2018 Vergadering Algemene Kerkenraad van 7 juni 2018

Kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 7 juni 2018

•    De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, in het bijzonder Hans Verhoeff die na de zomer Jaap van der Kooij zal opvolgen als voorzitter van Wijkkerkenraad Carnisse Haven. De voorzitter leest een openingslied van Johannes de Heer “Als ik maar weet”.
•    De Algemene Kerkenraad (AK) wordt door de Verkoopgroep (VG) en Reliplan uitvoerig geïnformeerd over het verkoopproces van de Triomfatorkerk. De toegezonden stukken zijn grondig bestudeerd. De AK gaat unaniem akkoord met de verkoop van de Triomfatorkerk aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard (GKV). Wanneer het verkoopproces geheel is doorlopen en aan alle voorwaarden is voldaan dan is het AK-besluit definitief.
•    De heren Bolt, Clements en Hommerson zijn bereid gevonden mee te denken en de AK van advies te dienen m.b.t. de nieuwe privacywetgeving (AVG).
•    De heer Heule heeft de AK verzocht om ontheffing als AK-afgevaardigde in de Raad van Toezicht van het Ikazia ziekenhuis. Er zal een opvolger moeten worden gevonden.
•    Het College van Diakenen zal aan het eind van dit jaar weer een bijzondere avond organiseren voor alle diakenen van de wijken; ook de wijkteams worden uitgenodigd. Thema: “eenzaamheid”.
•    De Werkgemeenschap van Predikanten binnen de Classis is bijeen geweest en heeft met elkaar kennisgemaakt. Een dergelijke bijeenkomst zal 4 x per jaar plaatsvinden. Voorts hebben de predikanten het plan opgevat om tijdens de zondagen “vieren met z’n drieën” hun lievelingsgelijkenis(sen) te bespreken.
•    Een aantal personen van Wijk Zuid-West is samen met ds Ketelaar aan het brainstormen over “gemeenteopbouw”. Om dit vorm te geven is er behoefte aan externe ondersteuning. De AK zegt dit van harte toe.
•    Er bestaan plannen om aan het eind van het jaar op een bijzondere manier met elkaar afscheid te nemen van niet alleen het gebouw Triomfatorkerk, maar ook van het orgel.
•    Immanuelkerk – vacatures ambtsdragers zijn alle ingevuld.
•    Kees Vos sluit met een avondgebed.

Scriba Algemene Kerkenraad

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.