Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Vergadering Algemene Kerkenraad van 1 februari 2018 Vergadering Algemene Kerkenraad van 1 februari 2018

Kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 1 februari 2017

Afscheid
In deze vergadering wordt afscheid genomen van Tineke van der Meer en Pauwel Schaap.
De voorzitter dankt uit naam van de AK beiden voor hun inzet en het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor de kerk hebben verricht. Hij wenst hun alle goeds op hun verdere levenspad. Aansluitend een hartelijk woord van welkom aan Peter Noordzij, de nieuwe voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Bezinning
Voor een bezinningsmoment geeft ds. Romkes een inleiding aan de hand van het boekje
“Back to Basics”: als wij in alle twijfel en onzekerheid van deze tijd op zoek zijn naar de kern van ons geloven, dan komen wij zeker ook bij Jezus uit – met alle vragen over Hem. Wie is Hij voor ons vandaag?

Klankbord
De AK-leden hebben een uitgave van Klankbord ontvangen met een nieuwe layout in kleur. Complimenten voor de redactie die meer aandacht heeft besteed aan communicatie, uitstraling, inhoud en vormgeving. Hier en daar zullen nog enige verbeteringen worden aangebracht. Het resultaat daarvan is dan zichtbaar in de uitgave van Klankbord met Pinksteren.

Communicatieadviseur
Er wordt nog gezocht naar een terzake deskundige communicatieadviseur die de contacten tussen kerkenraad en gemeenteleden t.a.v. verkoop kerken in goede banen zal leiden, in toon en taal.

Dorpskerk
Er wordt hard gewerkt aan de restauratie van toren en klokkenstoel van de Dorpskerk.
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk zal het hiermee gemoeide bedrag voor haar rekening nemen.

Archivaris
Er wordt naarstig gezocht naar een archivaris.

De avond wordt besloten met een gedicht van Cees Remmers “In vuur en vlam”.

Scriba Algemene Kerkenraad

 

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Woord & weg

Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.