Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
Meditatie Meditatie
Rare christenen

Door ds. Bert de Wit

In de krant lees ik over de Amerikaanse pinkstervoorganger Rodney Howard- Browne, die momenteel in Nederland is voor een vijfdaagse ‘gebedsmarathon’.
Maar het gaat de krant niet om die bijeenkomsten in Almere. Howard- Browne is interessant, omdat hij sinds kort regelmatig over de vloer komt bij president Donald Trump. Volgens de voorganger is Trump een ‘gezalfde’ die door God wordt gebruikt om grote dingen te doen in de V.S.
Trump geeft volgens hem ruimte aan de kerk, zodat deze de geestelijke strijd tegen de duivelse machten kan winnen.
Trump laat zich graag de zegenende handen van allerlei christelijke voorgangers opleggen. Men hoeft geen scherpslijper te zijn om te doorzien, dat hij dit laat doen om de evangelische christenen die op hem hebben gestemd terwille te zijn.
Volgens Howard- Browne is Donald Trump echter een oprechte man die open staat voor het geloof en die Amerika zal redden.

Het is een gegeven dat christenen als Howard-Browne het beeld bepalen. Helaas om de verkeerde redenen. De krant plaatst een anderhalve pagina groot artikel over hem, niet om zijn spirituele boodschap, maar om zijn geflirt met een president die alleen naar de kerk gaat als onderdeel van een verkiezingscampagne.
In dezelfde krant las ik dat deze president zijn verkiezing voor een belangrijk deel te danken heeft aan wat men noemt ‘behoudende evangelische christenen’. Zij hebben voor Trump gestemd, omdat zij heilig geloven in de vrije markt, een bedreiging zien in de overheid, wapenbezit beschouwen als de wil van God, homoseksualiteit als het ultieme kwaad, op de hielen gevolgd door de islam, en abortus vele malen erger vinden dan sociale ongelijkheid of racisme.
Zo is het beeld ontstaan dat christenen rare, rechtse mensen zijn, die geloven in complotten, wantrouwend staan tegenover wetenschap en alles wat ze niet begrijpen en behoudend zijn uit angst voor veranderingen.
Ik vrees dat in Nederland in de media het beeld van christenen niet veel anders is. Er is aandacht voor een ruziënde dominee van de gereformeerde gemeente in Kruiningen en voor megakerken op de Veluwe als overblijfselen uit een tijd dat geloof heel gewoon was. En het blijft niet onopgemerkt dat de eigenaars van het bedrijf Chickfriend bij een dergelijke kerk behoren.
Gematigde protestanten en katholieken, die soms twijfelen aan alles maar vastgehouden worden door hun verlangen naar God, vallen buiten beeld. Hooguit halen die de huis-aan-huisbladen, als ze het niet eens kunnen worden over de verkoop van gebouwen.

Op zich is dit alles niet zo erg. Verschillen mogen er zijn, in meningen en in geloofsbeleving.
De apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs (12:7): ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeenschap’. Hoewel ik geen ‘pinkstervoorganger’ ben, zou ik willen opwekken om meer vertrouwen te hebben in de Geest. En dan ook, dat die werkelijk ‘in iedereen’ zichtbaar aan het werk is.
Dan krijg je een andere kijk op medemensen. Je kijkt niet meer zo angstig naar je vreemde buren en je kunt ook het goede zien in je rare geloofsgenoten. Als je oog krijgt voor het werk van de Geest in iedereen, lijken alle tegenstellingen tussen mensen gekunsteld. Je hoeft je dan niet meer zo druk te maken om het beeld dat anderen van christenen hebben.
Belangrijker is het beeld dat jij van ‘iedereen’ hebt. Zie je in die ander het werk van de Geest? Christenen zijn niet ‘raar’ door hoe anderen hen zien, maar door hoe zij anderen zien.

Ds. Bert de Wit

terug
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Kerkinformatie

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.